NAŠE STORITVE

PRAVNE STORITVE PO PREDHODNEM DOGOVORU

 • pravno svetovanje gospodarskim družbam in podjetjem;

 • zastopanje v gospodarskih sporih in v sporih iz leasing poslov;

 • zastopanje in svetovanje v delovnih in socialnih sporih;

 • zastopanje v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave;

 • sestavljanje družbenih pogodb in drugih aktov s področja statusnega prava;

 • zastopanje v civilnih zadevah (odškodninske zadeve, stvarno pravni spori, zakonski spori, spori s področja intelektualne lastnine);

 • zastopanje v izvršilnih zadevah in nepravdnih postopkih;

 • sestavljanje pogodb s področja zemljiškoknjižnega prava, delitve premoženja, dednih pogodb ter vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov na sodišče;

 • zastopanje v kazenskih in prekrškovnih zadevah;

 • zastopanje v upravnih postopkih in v upravnem sporu;

 • sestavljanje ustavnih pritožb in pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravicem;

 • v skladu z dogovorom zastopanje v drugih zadevah.

 

POKRIVANJE ZADEV NA PODROČJIH

 
OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI (Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, Slovenija);

OKRAJNEGA SODIŠČA V LENDAVI (Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava);

OKRAJNEGA SODIŠČA V GORNJI RADGONI (Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, 9250 Gornja Radgona);

OKRAJNEGA SODIŠČA V LJUTOMERU (Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova 18, 9240 Ljutomer).

DELOVNEGA SODIŠČA V MARIBORU, ODDELEK V MURSKI SOBOTI; Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, Slovenija).


Po potrebi in dogovoru pa tudi na območju Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Ljubljani.


Aktivno in pasivno znanje angleškega in nemškega jezika.

KONTAKT

ODVETNIK
GORAZD BALAŽIC


Slomškova ulica 41
9000 Murska Sobota


Tel.:   08 20 51 630
Faks: 08 20 51 631

Elektronski naslov: odvetnik.balazic@siol.net

Davčna številka: SI-10427422
Matična številka: 2278952

TRR račun št.:
SI56 0249 6025 8413 543 odprt pri NLB

Fiduciarni račun št.:
SI56 0249 6025 8413 640 odprt pri NLB
Član odvetniške zbornice Slovenije:

Odvetniška zbornica Slovenije

lOKACIJA

Kako do naše pisarne?

Odvetnik Gorazd Balažic

Pisarna se nahaja 50 metrov od sodišča v Murski Soboti in preko
glavne avtobusne postaje.


Povezava do zemljevida.

document.write(''); document.write('\r' + '